Klik op de foto’s voor meer informatie.

 

 

Rien Schakenraad – voorzitter en waarnemend penningmeester             

Anja Hueber  adviseur en initiatiefnemer van Levenswijs 

Bestuurlijke en financiële gegevens Levenswijs

Naam stichting : Levenswijs
KVK : 61812102
RSIN : 854499131

E-mailadres : info@levenswijs.org
Website : www.levenswijs.org

Bestuur :
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris: Rien Schakenraad is voorzitter en plaatsvervangend penningmeester,  Peter Winkens  is als bestuurslid  o.a. betrokken bij de p.r.

We zijn nog op zoek naar een penningmeester  en  een extra bestuurslid.  Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. Het nieuwe beleidsplan is in ontwikkeling en is ook hier binnenkort te lezen met het  recente jaarverslag,financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde projecten en o.a. de verwachtingen en ons (bestuurs) beleid voor het komende boekjaar.

Financiën

Klik hier voor Jaarrekening 2018

Klik hier voor Jaarrekening 2017

Klik hier voor Jaarrekening 2016