Klik op de foto’s voor meer informatie.

 

Piet Wientjes

 

Rien Schakenraad – voorzitter             Anja Hueber  adviseur van het bestuur, lid van kerngroep                  Piet Wientjes – penningmeester

Bestuurlijke en financiële gegevens Levenswijs

Naam stichting : Levenswijs
KVK : 6181102
RSIN : 854499131
Bezoekadres : Driezeeg 10, 5258 LE Berlicum
Telefoon : 06 41818625
E-mailadres : info@levenswijs.org
Website : www.levenswijs.org

Bestuur :
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris: Rien Schakenraad is voorzitter, Piet Wientjes beheert de financiën en Peter Winkens  is als bestuurslid  o.a. betrokken bij de p.r. We zijn nog op zoek naar een vierde bestuurslid.  Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. Het nieuwe beleidsplan is in ontwikkeling en is ook hier binnenkort te lezen met het  recente jaarverslag,financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde projecten en o.a. de verwachtingen en ons (bestuurs) beleid voor het komende boekjaar.

Financiën

Klik hier voor Jaarrekening 2018

Klik hier voor Jaarrekening 2017

Klik hier voor Jaarrekening 2016