Klik op de foto’s voor meer informatie.

anja-hueber

Piet Wientjes

 

 

 

 

 

 

Rien Schakenraad – voorzitter             Anja Hueber – secretaris                        Piet Wientjes – penningmeester

 

 

Bestuurlijke en financiële gegevens Levenswijs

Naam stichting : Levenswijs
KVK : 6181102
RSIN : 854499131
Bezoekadres : Driezeeg 10, 5258 LE Berlicum
Telefoon : 06 41818625
E-mailadres : info@levenswijs.org
Website : www.levenswijs.org

Bestuur :
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.We zijn nog op zoek naar een vierde bestuurslid.  Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. Het nieuwe beleidsplan is in ontwikkeling en is ook hier binnenkort te lezen met het  recente jaarverslag,financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde projecten en o.a. de verwachtingen en ons (bestuurs) beleid voor het komende boekjaar.

Financiën

Resultatenrekening 2017

 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 2016

 

 

 

 

 

 

Balans 2017

 

 

 

 

 

Balans 2016