Vorig jaar (2017) maakte ik, als begeleider van mijn moeder bij de voorstelling in de Huif, kennis met het werk van Levenswijs. Toen ik in maart van dit jaar werd gepolst voor een eventuele bestuursfunctie, heb ik na een kennismakingsgesprek met Anja volmondig ja gezegd. Op de eerste plaats omdat de Levenswijs doelstelling en activiteiten mij aanspraken, Anja zo enthousiast was en vervolgens omdat ik na mijn werkzame leven nu ook tijd heb.

Als geboren (1954) en getogen Gestelnaar wil ik graag een bijdrage leveren aan de gemeenschap op sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk heb ik dat mijn hele werkzame leven ook gedaan, als voorzitter van DTV de Donkelaar in Den Dungen, voorzitter van Golf Club Bois-le-Duc in Den Bosch, mede-organisator van het Gestels Golf Kampioenschap, en meer recentelijk voorzitter van de Clientenraad van de Beemden en van de Vereniging van Eigenaren van de Heeren van Herlaer.

Gewerkt heb ik bij Philips in Eindhoven, op het Instituut voor Doven (IVD, nu Kentalis) hier in Sint-Michielsgestel, het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) in Delft en de laatste 12,5 jaar als DGA van Duke Golf de Pettelaar (Golf Parc de Pettelaar in Den Bosch). Met name voor het werk op het IVD en het IHE heb ik jarenlang voor kortere periodes in vele buitenlanden mogen werken.

Graag wil ik mijn ervaring inzetten voor en meewerken aan het verder professionaliseren van de organisatie van Levenswijs en het verwezenlijken van haar doelstellingen samen met de Kerngroep en alle vrijwilligers.