Mijn inspiratie voor levenswijs

levenswijs

geschreven door Anja Hueber

“ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,
het water stroomt er anders dan voorheen”

Deze paar regels uit een lied van Bram Vermeulen, geven heel beeldend weer, waar mijn nieuw project, stichting “LevensWijs”, over gaat. De basis voor dit project vindt z’n oorsprong in m’n vroegste jeugd :

Ik ben geboren in een arbeidersgezin. Er werd gewerkt met onze handen… Ik daarentegen, had als klein kind al, een wat filosofische inborst, met een fascinatie voor vragen rondom zingeving, drijfveren en bezieling.
En zo was ik het eerste meisje in onze familie dat, zodra ze kon lezen, met haar neus in de boeken zat. Ook kon ik wegdromen, naar verre oorden…, dan vergat ik alles om me heen…In die context was ik een beetje een ‘vreemd eendje’……. “aan mij had je niet zo veel”.

Daarnaast droomde ik er als kind ook van om “oe-ah-oe” zangeres te worden…Zo noemde ik het : zingen in een achtergrond koortje…ter ondersteuning van de ster die mocht schitteren. Een belangrijke en vooral ook leuke job leek me dat.
Veel boeken, studies en wereld-reizen later, heb ik dat net iets ‘anders-zijn” omarmd en heb ik tegelijkertijd weet van hoezeer ik een kind van m’n vader en moeder ben…

In m’n werk binnen Quinx, houd ik me nog steeds bezig met betekenis en zingeving.
En….ik houd nog steeds van zang en dans. Ik heb in verschillende koren gezongen, volg zangworkshops, heb de tango gedanst in Argentinië.

En nu, in de herfstjaren van mijn leven, vooruitkijkend op de winterjaren die gaan komen, stel ik mezelf de volgende vragen :
Hoe is het om ouder te worden en te zijn in onze maatschappij?
Hoe vind ik straks als ‘oudere’ betekenis en vervulling, daar waar ik woon en leef?
Hoe kan ik mijn vroegere creatieve en artistieke ambities nog ‘waar’ maken?

Zo is stichting “LevensWijs” geboren

“LevensWijs” helpt ouderen om de levenservaring en wijsheid die ze in zich dragen door te geven aan de jongere generaties.
We doen dit door die wijsheid om te zetten in tekst en muziek….
We nemen de tijd om contact te maken..te luisteren naar verhalen.
En…anders dan bij het schrijven van een levensverhaal, wil LevensWijs op een creatieve en diepgaande manier tot bij de betekenis van een bijna voltooid leven komen.
En daar maken we een origineel lied van …. waarin de essentie ligt van wat de oudere wil doorgeven aan zijn/haar gemeenschap.
Op die manier zorgen we ervoor dat ouderen opnieuw een belangrijke functie krijgen in onze samenleving….die van gids en hulpbron…

‘LevensWijs” richt zich telkens op kleine gemeenschappen, een dorp of een stadsdeel, alwaar rondom de levens van 8 tot 10 ouderen uit die gemeenschap ‘gewerkt’ wordt.
In dit creatieve en interactieve proces, worden zo veel mogelijk jonge mensen uit de directe leefomgeving van de oudere betrokken.
Zowel bij het componeren van tekst en muziek, als bij de uiteindelijk uitvoering ervan.
Deze uitvoering beperkt zich niet alleen tot een ‘grande’ slot finale.
‘LevensWijs” zal de liederen een maand lang op centrale plekken in de gemeenschap vertolken…eventueel begeleid met foto’s en beeldmateriaal.

Daarmee is ‘LevensWijs’ een creatief en inter-generationeel ‘community’ project.

Het uiteindelijke doel van Levenswijs is dat we, als we met elkaar langer leven, we het ook meer “samen’ gaan doen, dat we weten wie onze buren zijn, dat iedereen, jong en oud, gezien en gerespecteerd wordt in de verschillende levensfasen.
Om op deze manier onze samenleving te verrijken.

Binnen “LevensWijs” kan ik mijn ervaring en kwaliteiten inzetten voor een plek van ons samen.
Waar we het samen doen : oud en jong meer met elkaar verbonden.
Waar betekenis en zingeving oud en jong inspireert.
Waar levensverhaal en levenslied gedeeld wordt. Waar we het leven vieren.

Ik heb vele jaren gewoond en gewerkt, ver van waar ik oorspronkelijk vandaan kom.
Het werk binnen “LevensWijs” maakt voor mij de cirkel rond.
Het eerste ‘community project” voeren we uit in het dorp waar ik groot geworden ben.
In het dorp van m’n moeder..
Haar lied zal gezongen worden.
En daarmee het mijne.

Voor meer info stuur een mail naar Anja of kijk op de website