Gespreksgroepen vanuit uw levensverhaal

Positieve reacties op onze gespreksgroepen levensverhaal

Er is in 2018 een meer dan bemoedigende start gemaakt met gesprekken over het eigen levensverhaal. Voor deze gesprekken bleek de belangstelling verrassend groot. Als gevolg daarvan kwamen in de periode van januari tot en met mei twee groepen van elk zes personen bij elkaar. Een groepsgrootte die ervoor zorgt dat ieder tot zijn recht kan komen.

Onderlinge veiligheid en vertrouwen zijn de belangrijkste pijlers onder de gesprekken. Door iedereen zijn juist deze twee zaken genoemd als basisvoorwaarden om levenservaringen te kunnen delen met elkaar.Tijdens de gesprekken zélf zijn zeer veel ervaringen uitgewisseld en gedeeld. Deze zijn als zeer waardevol beoordeeld door de deelnemers. Samengevat kwamen zij tot de volgende conclusies:

  • Deze bijeenkomsten hebben veel gebracht. Het luisteren naar en delen met elkaar doet goed, het maakt het dragen van de moeilijke levenservaringen lichter.
  • Ik voel me als een vis in het water, het voelt als thuiskomen. Heel waardevol.
  • Verrijkend, gevoel van veiligheid was erg belangrijk de 1e keer.
  • Je gaat weer opnieuw over de dingen die op je levenspad gekomen zijn nadenken en beschouwen.
  • Het leven moet tot het einde toe geleefd worden. Goed om hier bij stil te staan !
De groepen besloten beide om in september door te gaan met de gesprekken.
Gezien de reacties vermoeden wij dat ook bij anderen de belangstelling is gegroeid om aan gesprekken deel te nemen. Wij willen die mogelijkheid graag bieden. Daarom hopen wij dat iedereen die interesse heeft om deel te nemen, óf vooraf meer informatie wenst, contact opneemt met ons.

Begeleiding en info

De groepen worden begeleid door Theo  Strous en Christa Ram
U kunt zich aanmelden of informatie inwinnen bij:
Theo Strous 073 – 5515091