Visie en Missie 


Wanneer ouderen hun levenservaring en wijsheid door kunnen geven aan jongeren, zullen ze opnieuw betekenis kunnen geven aan hun laatste levensfase en krijgen ze het gevoel dat deze wereld ook nog de hunne is. Het contact met jongeren verhoogt de levenslust, schenkt plezier en verbetert de gezondheid. Het leven van de jongeren krijgt, door het contact met ouderen, meer verdieping. Ze krijgen weet van een andere wereld en van een stukje geschiedenis. Ze kunnen leren van de ervaringen van de ouderen. Bovendien ontdekken ze binnen dit project dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan wat ook hun gemeenschap is.

Levensverhalen van ouderen binnen een dorpsgemeenschap of stadskern, worden de basis van liederen en creatieve werkstukken, gemaakt door jongeren, uit diezelfde gemeenschap. Deze liederen en werkstukken worden samengevoegd in een afsluitende performance voor de hele gemeenschap. Oud en jong worden hierbij op een professionele manier begeleidt en ondersteund.
Dit gebeurt via vertelsessies met ouderen, creatieve workshops op scholen, muzieksessie voor oud en jong, waarbij op inspirerende wijze een verbinding tussen de verschillende generaties tot stand komt.

‘LevenWijs” is hiermee een cultureel en intergenerationeel project. Een project wat direct invloed heeft op het welzijn van vele mensen binnen een gemeenschap. Het maakt een gemeenschap hechter, sterker en gelukkiger.

Missie

Mensen worden steeds ouder.

Op dit moment is er veel aandacht voor alle zorg die nodig is voor deze steeds groter wordende groep mensen. En dat is goed. Helaas is het ook zo dat we dat veelal als een zorg en een last ervaren.

Binnen onze huidige, snelle, op ‘jong en fit zijn’ ge-oriënteerde cultuur, is er nog weinig ruimte om ouderen, met hun opgedane ervaring en wijsheid, op waarde te schatten en te zien als hulpbron en gids. LevensWijs wil hierin het verschil maken en ouderen opnieuw hun plek van betekenis geven. Binnen de gemeenschap waar ze wonen.

In de eerste plaats in het belang van de oudere zelf maar zeker ook ter verrijking van jongere generaties en onze gemeenschap in het algemeen.