Werkwijze 


LevensWijs gaat in contact met 8 ouderen binnen een gemeenschap. Per oudere komen we zo’n 6 tot 8 keer bij elkaar om op een aandachtige en creatieve manier tot bij de essentie van hun bijna voltooid leven te komen. We schrijven als het ware ieders verhaal. Deze verhalen vormen de basis voor twee onderdelen van het project:

  •  Het creatieve contact met de jongere. Op de scholen uit de omgeving worden jongeren, via workshops, uitgenodigd om hun respons op het verhaal weer te geven in een creatieve vorm. Dat kan zijn een gedicht of een essay, een schilderij of beeld, een muziekstuk, of een andere creatieve vorm. De ouderen zijn zo veel als mogelijk direct bij de workshops betrokken.
  • Het vastleggen van het levensverhaal in een lied. Er wordt een nieuw lied gecomponeerd, op maat geschreven voor degene van wie dat levensverhaal afkomstig is, geënt op de essentie van iemands leven.

Zowel bij het maken als bij de uitvoering van het lied worden zo veel mogelijk jonge mensen uit de directe leefomgeving van de oudere betrokken, ondersteund door professionals.

Jongere ontmoet oudere


 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 8 liederen en de werkstukken van de jongeren komen samen in een grote performance waarbij de hele gemeenschap wordt uitgenodigd. Daarnaast zal er gedurende een maand een kleine centrale plek worden ingericht waar mini-performances plaatsvinden. Denk hierbij b.v. aan een speciaal in te richten keet op het dorpsplein. Daarbij zal steeds een van de verhalen centraal staan, aangevuld met foto’s en beeldmateriaal van het proces wat heeft plaatsgevonden. Zowel de oudere als de jongere is hier weer bij betrokken.

Voor de vertelsessies met ouderen, de workshops op scholen, het samenstellen van de voorstelling en performances werkt LevensWijs met professioneel geschoolde mensen. Hiermee wordt de kwaliteit, diepgang en duurzaamheid gewaarborgd.
Deze professionals begeleiden ook de jonge, enthousiaste mensen, die hun artistieke en creatieve talenten in zetten tijdens de performances en voor-stellingen.

LevensWijs beoogt om de projecten over een periode van 5 jaar een vaste waarde te laten zijn binnen de gemeenschappen waar LevensWijs aan het werk is. Dit betekent dat we binnen de tijdspanne van 5 jaar, 3 keer met een groep ouderen en jongeren aan de slag gaan. Uiteindelijk streven we ernaar de werkwijze en de projecten van levensWijs over te dragen naar een lokale LevensWijs projectgroep. Hiervoor bieden we in het laatste jaar training en begeleiding aan plaatselijke (muziek)verenigingen, scholen en instellingen voor ouderenzorg voor het overdragen van de kennis en kunde binnen dit project.

Na 5 jaar willen we binnen een gemeente het volgende gerealiseerd hebben:

    • Een levend(ig) ‘LevensWijs’ koor: een open en dynamisch koor voor jong en oud waarin de levensverhalen bezongen worden.
    • LevensWijs Mentorschap: een systeem waarbij ouderen als mentor en leraar ingezet kunnen worden rondom hun specifieke kwaliteiten en talenten.
    • Een zich 2-jaarlijks herhalende LevensWijs voorstelling van ouderen en jongeren rondom de levensverhalen van de ouderen.